Forfatterarkiv: Benedicte Jensen

Informasjon fra styret

Ny avtale – lading av el-bil
Styret har inngått avtale med Ladeklar for automatisk avlesing og betaling av energiforbruk for ladestasjoner. Avtalen vil gjelde fra 01.09.2021. Dette gir en mer rettferdig fordeling av ladekostnader i forhold til forbruk. Styret har satt energiprisen
kr 1,70 pr. kw/t.
I prisen inngår etablering og vedlikehold av infrastruktur, nettleie, strømpris inkl. 15% av bruttopris til administrator.
Les mer om ladepunkt for EL-bil i garasjen

Felleslokalet
Felleslokalet et nå nyoppusset og det er igjen mulig å leie.
Les mer om nye priser og retningslinjer

Styret har tatt ferie
Siste kontortid før sommerferien var mandag 21. juni 2021.
Første kontortid etter ferien er mandag 23. august 2021.
Mellom disse datoene vil e-post bli lest sporadisk og behandlet når styret tar fatt igjen etter sommerferien.
Vi ønsker alle våre beboere en riktig GOD SOMMER!