Betaling for lading

Dersom du står som «eier» av ladestasjonen vil du bli trukket et oppsamlet beløp en gang i måneden direkte fra bankkortet. Dersom du står som «bruker» av ladestasjonen vil du bli trukket for hver ladeøkt direkte fra bankkortet.