Felleslokalet

Regler og retningslinjer for bruk og leie av felleslokalet.

Felleslokalet blir stengt for utleie frem til 1. april 2021 grunnet oppussing.

Vi gjør også oppmerksom på at felleslokalet er til benyttelse kun for borettslagets beboere. Det vil ikke lengre være mulig for eksterne å benytte seg av lokalet.

 Regler for bruk av Felleslokalet

 1. Alle borettshavere skal ha mulighet til å benytte Felleslokalet
 2. Felleslokalet kan leies ut 5 ganger i måneden. Det skal være stille i lokalet etter kl. 20.30 og dette gjelder alle dager i uken.
 3. Ved arrangementer skal en andelseier stå som ansvarlig for arrangementet ovenfor borettslaget. Vedkommende skal bo i borettslaget og skal være tilstede i lokalet under hele arrangementet. Den som er ansvarlig for arrangementet skal sørge for at lokalet er forlatt og låst til fastsatt tid, og for at reglene for utleie av lokalet blir fulgt.
 4. Ved utleie av lokalet skal kun inngangen mot nord brukes. Søndre del av lokalet brukes av styret, og skal være låst ved tilstelninger. Det maksimale antall deltakere ved arrangementer som inkluderer servering er 40 personer.
 5. Ansvarshavende skal sørge for at følgende blir gjort ved arrangementets avslutning:
  – Bord og stoler tørkes av og settes på plass
  – Glass, dekketøy osv. vaskes og settes på plass
  – Avfall fjernes fra lokalet, wc og evt. fra området utenfor
  – Gulvet og toaletter skal vaskes etter bruk
  – Røyking er kun tillatt utenfor, bruk egnet spann til sigarettstumpene.

Leie kostnad er kr 500,- + omkostninger. Betaling skjer gjennom BOB som sender faktura. Ved innlevering av nøkler, blir vasking og rydding av lokalet kontrollert.

Husk å vise hensyn til naboene og begrens støyen utenfor lokalet!