Felleskostnader 2022

Borettslaget har hatt store utlegg på garasjene de siste årene.

Styret har derfor vedtatt at garasjeleie økes med kr. 50,- pr måned pr. plass, fra 1. januar 2022.

Øvrige felleskostnader forblir uendret.