Generalforsamling utsatt til 22. april 2021

På grunn av skjerpede smitteverntiltak, utsettes generalforsamling til

Torsdag 22. april 2021 kl. 19.00

Innkalling med sakspapirer blir levert i postkassene.