Har du varmepumpe uten hus/kasse?

Iht. vedtektsbestemmelsenes pkt. 2-4 skal andelseier søke styret om installasjon av varmepumpe. Her fremgår det også at varmepumpen skal innkasses.

Styret har registrert at flere fremdeles har varmepumper som ikke er innkasset og således gir styret dem pålegg om å kle inn pumpen og male den i husets farge.

Om pålegget ikke er etterkommet innen 1. juni 2021 vil styret sørge for innkassing for andelseiers regning. Prisen settes til kr 5500,-.