Har du varmepumpe uten kasse?

Iht. vedtektsbestemmelsenes pkt. 2-4 skal andelseier søke styret om installasjon av varmepumpe. Her fremgår det også at varmepumpen skal innkasses.

Styret har registrert at flere varmepumper ikke er innkasset og således gir styret dem pålegg om å kle inn pumpen og male den i husets farge.

Om pålegget ikke er etterkommet innen 1. mars 2021 vil styret sørge for innkassing for andelseiers regning. Prisen settes til kr 5500,-.