Kjøring på internveier

Det har vært flere nesten-ulykker i borettslaget pga. kjøring på internveier. Internveier skal kun brukes unntaksvis for eksempel ved tung varelevering. Bommene skal til enhver tid være lukket. Styret vil passe på at bommer er lukket.