Kontaktskjema

Send en henvendelse til styret i Bjørndalsbråtet borettslag ved å fylle ut skjema.

Henvendelsen din vil bli videresendt til rette vedkommende eller behandlet av styret på neste styremøte.