Oppussing av Felleslokalet

Generalforsamlingen vedtok oppussing av Felleslokalet. Styret har nå startet planleggingsarbeidet.

Felleslokalet blir derfor stengt for utleie frem til 1. april 2021.