Styret

Valgt av generalforsamlingen for perioden 2020-2021

Styreleder: Gunnar Jacobsen, hus nr. 201
Nestleder: Hege Johannessen, hus nr. 132
Sekretær: Benedicte Jensen, Hus nr. 158
Kasserer: Anna Karin Stensnes, hus nr. 228
Styremedlem: John Erik Engeberg, hus nr. 112
Varamedlem: Anita W. Ledahl, hus nr. 116
Varamedlem: Gerd Urang, hus nr. 230

Henvendelser til styret kan gjøres på:

Postadressen til styret er:
Bjørndalsbråtet borettslag
v/Gunnar Jacobsen
Bjørndalsbrotet 201
5170 Bjørndalstræ