Boss

bossBossrommene

Containerne i bossrommene er kun for vanlig husholdningsavfall. Hagemøbler, elektriske artikler, rester etter oppussing osv. skal ikke i containerne eller settes i bossrommet.
Styret har fått henvendelse fra renholdsarbeiderne som henter boss hos oss, at containere som inneholder annet enn husholdningsavfall ikke vil bli tømt.
Det er en situasjon vi ikke ønsker. Vi oppfordrer også til at bosset pakkes godt inn, gjerne i flere poser når det er varmt i været. Har du krabbe- eller rekerester er dette spesielt viktig for å unngå lukt fra bossrommene.

Fleksibel gebyrmodell

Det er innført fleksibel gebyrmodell i Bergen. Det betyr at renovasjonsgebyret beregnes ut fra mengden/vekten på restavfall som leveres.
Alle beboere oppfordres derfor til å benytte papircontainere til alt papir og kaste glass og metall i container for dette.
I tillegg har vi container for matavfall, denne er plassert på gjesteparkeringen i midtre del av borettslaget. Inntil videre deler vi ut poser til matavfallet, henvend styrekontoret mandager kl 18-19.

Du har nå anledning til å påvirke gebyret som borettslaget betaler gjennom økt kildesortering.

Containerne i bossrommene er kun for vanlig husholdningsavfall. Hagemøbler, elektriske artikler, rester etter oppussing osv. skal ikke i containerne eller settes i bossrommet. Det må leveres til en av Bergens gjenvinningsstasjoner.

Plastavfall

Plastavfall skal plasseres i bosshuset dagen før hentedag godkjente plastsekker som fås gratis i de flest matvareforretninger.
Minner om at det kun er restavfall som skal i containerne.

Tømming av plast 2024:

 • 28. november 2023
 • 21. desember 2023
 • 23. januar
 • 20. februar
 • 19. mars
 • 16. april
 • 14. mai
 • 11. juni
 • 9. juli
 • 6. august
 • 3. september
 • 1. oktober

Hageavfall

Dessverre har vi ikke noe sted å kvitte oss med hageavfall. De som har hage, kan for eksempel lage en kompostbinge til dette formålet.  Et annet alternativ er å benytte gjenvinningsstasjoner.