Styret

Valgt av generalforsamlingen for perioden 2022-2023

Styreleder: Hege Johannessen, hus nr. 132
Nestleder: John Erik Engeberg, hus nr. 112
Sekretær: Gerd Kari Urang, hus nr. 230
Kasserer: Anna Karin Stensnes, hus nr. 228
Styremedlem: Ingolv Volden Vestre, hus nr. 202
Varamedlem: Remi Kalland Kerrar, hus nr. 120
Varamedlem: Lene Merethe Eikeland, hus nr. 216

Henvendelser til styret kan gjøres på:

Postadressen til styret er:
Bjørndalsbråtet borettslag
v/Hege Johannessen
Bjørndalsbrotet 132
5170 Bjørndalstræ