Styret

Valgt av generalforsamlingen for perioden 2023-2024

Styreleder: Hege Johannessen, hus nr. 132
Nestleder: John Erik Engeberg, hus nr. 112
Sekretær: Gerd Kari Urang, hus nr. 230
Kasserer: Lene Merethe Eikeland, hus nr. 216
Styremedlem: Remi Kalland Kerrar, hus nr. 120
Varamedlem: Vivian Erstad, hus nr. 180
Varamedlem: Erik Rådal, hus nr. 140

Henvendelser til styret kan gjøres på:

Postadressen til styret er:
Bjørndalsbråtet borettslag
v/Hege Johannessen
Bjørndalsbrotet 132
5170 Bjørndalstræ