Nøkler og portåpnere

Kan kjøpes ved å henvende seg på styrerommet i kontortid hver mandag fra kl 18-19.
Prisen tilsvarer det borettslaget betaler for nøklene:

  • Garasjenøkkel kr. 670,-
  • Bossnøkkel kr. 550,-
  • Portåpner kr. 1360,- Alle priser er selvkost. Prisene er oppdatert per september 2023.

nokkel
Når det gjelder fjernåpnere for garasjeportene så har hver leilighet i utgangspunktet fått tildelt en åpner. Åpneren følger leiligheten, og skal overleveres vederlagsfritt til ny andelseier når leiligheten skifter eier.
Hvis portåpneren blir skadet eller av en eller annen grunn slutter å virke, må beboerne selv bekoste kjøp av ny. Dette gjelder også ved ønske om ny/ekstra portåpner.

Vi tar kun i mot kontant betaling og betaling via Vipps.

Info om Vipps nummer, fås på styrekontoret i kontortiden.