Ved skade

Når ulykken har vært ute, skal man gjøre følgende:

 • Vanlige henvendelser vedr. skade og forsikring, gjøres i kontortiden
  mandag mellom kl. 18 og 19 eller via Kontaktskjema.
 • Dersom det har oppstått noe akutt relatert til bygning, foreta skadebegrensende arbeid og ta direkte kontakt med styreleder Hege Johannessen,
  tlf. 938 60 035.
  Borettslaget har også egen vaktmestertjeneste v/Harald Wilhelmsen tlf. 924 39 773 som kan kontaktes i slike tilfeller.

Ved forsikringssak må andelseier selv betale egenandel der andelseier har vedlikeholdsplikt. (se borettslagets vedtekter pkt. 5.3) Vilkårene har litt forskjellige egenandeler etter hvilken skade / hendelse som inntreffer. Men de hyppigste skader har følgende egenandeler:

 • Vannskader kr 30.000.-
 • Andre tingskader enn vann kr 10.000.-
 • Naturskader kr 8.000.-