Kontakt oss

Kontaktskjema
Vi har et eget kontaktskjema som kan benyttes til å sende henvendelser til styret

Postadresse:
Bjørndalsbråtet borettslag
v/Hege Johannessen
Bjørndalsbrotet 132

E-post: epost@bjbr.no

Kontortid
Styret har kontortid hver mandag kl. 18.00-19.00 på styrekontoret i felleslokalet inngang syd. Her kan beboerne melde fra om problemer som måtte ha oppstått, få informasjon om ting man lurer på, kjøpe nøkler til garasjer eller bossbod osv.

Det er ikke kontortid i sommerferien, julen og påsken eller når mandagen faller på en fridag.