Overføring til ny andelseier

nyeier

Ved overføring av leiligheten til ny andelseier skal følgende gjøres tilgjengelig vederlagsfritt for den nye andelseieren:

  • Nøkler til hoveddøren
  • 1 stk. pulverapparat til brannslukking
  • 1 stk. nøkkel til garasjeporten
  • 1 stk. fjernåpner til garasjeporten
  • 1 stk. HD-dekoder med opptaksmulighet for Telenor kabelnett med tilhørende kabler
  • 1 stk. kort for dekoderen med tilgang til en grunnpakke med totalt ca. 40-50 kanaler (se omtale under TV-anlegget).
  • 1 stk. adapter for internett fra Telenor med tilhørende kabler

Hvis noe av dette mangler er det selgers ansvar å sørge for at utstyret blir tilgjengelig, med mindre noe annet avtales mellom kjøper og selger.

Ny andelseier
Som ny andelseier, må du selv ta kontakt med Kundeservice på telefon 91509000 eller benytte chattetjenesten på deres kundeservicesider, for at utstyret skal registreres på deg som beboer.
TV-anlegget

Det er ikke krav om at følgende gjøres tilgjengelig vederlagsfritt, og evt. overdragelse avtales mellom kjøper og selger:

  • Ekstra fjernåpner eller nøkkel til garasjeporten utover den ene som skal gis videre
  • Ekstra dekoder (med eller uten opptaksmulighet) for Telenor kabelnett utover den ene HD-dekoderen (med opptaksmulighet) som skal gis videre
  • Øvrig løst utstyr utover det som er nevnt over.