Ladestasjon i garasjen

Styret har avtale med Elaway for automatisk avlesing og betaling av energiforbruk for ladestasjoner. Avtalen vil gjelde fra 01.09.2021. Dette gir en mer rettferdig fordeling av ladekostnader i forhold til forbruk. Styret har satt energiprisen kr 1,70 pr. kw/t.
I prisen inngår etablering og vedlikehold av infrastruktur, nettleie, strømpris inkl. 15% av bruttopris til administrator.