Dyrehold

Hundehold i borettslaget er tillatt med styrets samtykke. Alle hunder skal registreres med navn, rase, fødselsdata og dato for anskaffelse. Katter og andre ”frittgående” husdyr skal merkes med halsbånd eller på annen måte slik at de blir identifiserbare for styret eller andre når det er påkrevd.

Det er til enhver tid båndtvang overalt på lagets område. Lufting av hund må ikke skje på lagets lekeplasser eller i nærheten av disse. Mindreårige må ikke lufte hunden. Dersom hunden etterlater seg ekskrementer på lagets område er eier ansvarlig for at dette blir fjernet omgående. Hunden må ikke være til sjenanse eller på noen måte volde ulemper for naboer.

Disse bestemmelsene gjelder også for andre typer husdyr, for eksempel katter. Ved brudd på disse bestemmelsene kan styret forlange at hunden (eller annet husdyr) fjernes omgående og senest innen den frist styret fastsetter.

Hvis en beboer får ny hund skal det sendes ny søknad til styret.

Skjema for godkjenning av hundehold