Bytte av garasjeplasser

Styret har etter henvendelse til BOB’s Juridiske avdeling, fått tilbakemelding om at andelseiere kan bytte parkeringsplass seg imellom dersom begge andelseiere er enig.

Søknad skal sendes styret med underskrift fra begge parter.
Søknaden må inneholde: Navn, adresse, e-post, garasje (A, D øvre, D nedre, E) og nummer på garasjeplasser.