Felleslokalet

 1. Alle borettshavere skal ha mulighet til å benytte Felleslokalet.
 2. Det skal være stille i lokalet etter kl. 20.30 og dette gjelder alle dager i uken.
 3. Ved arrangementer skal en andelseier stå som ansvarlig for arrangementet ovenfor borettslaget. Vedkommende skal bo i borettslaget og skal være tilstede i lokalet under hele arrangementet. Den som er ansvarlig for arrangementet skal sørge for at lokalet er forlatt og låst til fastsatt tid, og for at reglene for utleie av lokalet blir fulgt.
 4. Ved utleie av lokalet, kan både inngang mot nord og sør brukes. Garderoben er mot sør.
  Det maksimale antall deltakere ved arrangementer som inkluderer servering, er 40 personer.
 5. Ansvarshavende skal sørge for at følgende blir gjort ved arrangementets avslutning:
  • Bord og stoler tørkes av og settes på plass
  • Glass, dekketøy osv. vaskes og settes på plass
  • Avfall fjernes fra lokalet, wc og ev. fra området utenfor
  • Gulvet og toaletter skal vaskes etter bruk
  • Røyking er kun tillatt utenfor, bruk egnet spann til sigarettstumpene
  • Projektor må slås av etter bruk og fjernkontroll settes på plass

Regler og retningslinjer for bruk og leie av felleslokalet.

Booking-kalender for leie av felleslokalet 

NB: ved booking lørdag eller søndag, må du booke begge dagene slik at ingen andre kan booke disse dagene!
Du får bekreftelse på e-post når booking er godkjent.

Vi gjør også oppmerksom på at felleslokalet er kun til benyttelse for borettslagets beboere.

 • Nøkkel hentes og tilbakeleveres i styrets kontortid mandager mellom 18-19.
  Ved tilbakelevering av nøkkel, vil en i styret ta en befaring sammen med ansvarshavende for å sjekke at alt er ok.
 • Leiekostnader:
  Mandag – torsdag kr. 800,-
  Fredag – søndag kr. 1400,-
 • Bestilling for helg er bindende, ved avbestilling mindre enn 4 uker før arrangement, belastes beboer med ½ pris.

  Betaling skjer gjennom BOB.

Husk å vise hensyn til naboene og begrens støyen utenfor lokalet!