Grantreet i Bjørndalsbråtet skal bli juletre på Tårnplass

Bjørndalsbråtet ønsket å felle det store grantreet ved parkeringsplass nord,
Bergen kommune trenger juletre på Tårnplass (ved Tinghuset).
Det er det vi kaller en vinn-vinn-situasjon!
Tidlig mandag morgen, 23. november 2015, hadde Bergen kommune varslet at de ville felle treet og de ville trenge hele parkeringsplass nord til arbeidet. Da arbeidet startet, så vi at det stemte. Området ble sikret, skolebarn, syklister og andre ble loset trygt forbi av arbeiderne. Noen beboere møtte også opp for å beskue det hele. Med nøye presisjon, ble treet saget ned, løftet over gjerdet og lagt ned for å bli heist opp på kranbilen.