Sekker med plastavfall blir hentet i Bjørndalsbråtet disse dagene:

orange-tirsdag