Informasjon fra Valgkomitéen

Årets generalforsamling blir avholdt i april 2023. Kunne du tenke deg å stille til valg for å være med i styret i Bjørndalsbråtet borettslag?

Ta kontakt med Bjørn Inge Larsen, E-post: bjingla@gmail.com Mobil: 909 72 543