LEKEPLASSENE

Styret har mottatt flere klager på hunde- og kattebæsj på lekeplassene. Styret minner om at det er forbudt å lufte hunder på lekeplassene. Skilt vil bli satt opp. 
Ref husordensregel pkt 8:

Det er til enhver tid båndtvang overalt på lagets område!

Lufting av hund må ikke skje på lagets lekeplasser eller i nærheten av disse. Mindreårige må ikke lufte hunden. Dersom hunden etterlater seg ekskrementer på lagets område er eier ansvarlig for at dette blir fjernet omgående.

Hunden må ikke være til sjenanse eller på noen måte volde ulemper for naboer.

Bosspannene på lekeplassene vil bli tømt oftere for å unngå at bosset flyter over.