Ny avtale med Telenor om TV/Bredbånd

Nåværende avtale går ut 1. mars 2024, og ny avtale Frihet M er inngått. Se mer info under fanen TV/Bredbånd. Alle skal ha fått ny Wifi ruter i posten, den gamle skal returneres. Returslipp følger pakken eller kommer i egen konvolutt i posten.