Papirkontainer nordre del

Som mange har observert er denne fjernet, da den ikke var plassert på borettslagets eiendom. Etter befaring med BIR har vi ikke funnet egnet plassering for kontaineren. Vi ber dere benytte papirkontaineren som står i midten, den vil nå bli tømt hver 14. dag.